Open top menu

Polecany post

ZAPROSZENIE: Nareszcie! Mamy nowy portal! - Redakcja Isidorium

   Viva Cristo Rey!    Drodzy Czytelnicy, Słuchacze i Widzowie portalu Isidorium. Nadszedł czas przez nas i przez Państwa wymarzony - będ...„Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono” (J. 20:13)
Obraz Chrystusa Króla Polski od 6 Lat Ukrywany na Jasnej Górze
Mariusz Bożek
Chicago, 18 luty 2018

Dar przyjęty, lecz zamknięty


W maju 2011 roku podczas nabożeństwa wynagradzającego w Kościele pw. Św. Daniela w Chicago, powstał pomysł złożenia na Jasnej Górze daru Polski i Polonii w postaci obrazu Chrystusa Króla Polski.  Nie trwało długo, kiedy to plan ten został zrealizowany i 14 sierpnia 2011 roku reprezentacja Polonii z Chicago uroczyście wniosła Obraz Chrystusa Króla do kaplicy na Jasnej Górze.  Pomimo, że Ojcowie Paulini wizerunek Chrystusa Króla przyjęli, jednak do dzisiaj obraz ten nie jest wystawiony do publicznej czci, lecz przechowywany jest pod zamknięciem jak jeden z wielu kosztownych darów złożonych na Jasnej Górze.  Obraz ten jednak nie jest tylko jednym z wielu darów, gdyż oprócz ogromnej wartości materialnej, jest wyrazem pragnienia Polaków, aby Jezus Chrystus Król wraz z Maryją Królową strzegł i ochraniał nasz Naród.   Wielokrotne prośby listowne kierowane do Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego jak i Ojców Paulinów w niczym nie poskutkowały i obraz nadal nie jest wystawiony do publicznej czci.
Jak powstał obraz?


Po tym jak to czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa i Chrystusa Króla podjęli decyzję, aby Obraz Chrystusa Polski powstał, należało znaleźć artystę-malarza, oraz zebrać fundusze na namalowanie obrazu oraz wykonanie korony.  Obraz, jako dar Polaków, namalował artysta z Krakowa, Grzegorz Tomkowicz, który otrzymał wskazówki dotyczące korony, berła oraz promieni wypływających z Serca Pana Jezusa, Króla Miłosierdzia.  Natomiast złotą koronę, ufundowaną przez Polonię USA, wykonał Zbigniew Kocur, artysta-jubiler z Ted’s Jewelry.  Symboliczne detale korony piastowskiej zostały skonsultowane z kilkoma kapłanami.  Zaangażowanie i ofiarność ludzi była tak ogromna, że w bardzo krótkim czasie udało się uzbierać potrzebną ilość złota i cennych kamieni i tym sposobem złota korona znalazła się na wizerunku Chrystusa Króla.


Obraz wniesiony na Jasną Górę


    Reprezentanci z Polski i Chicago wnieśli wizerunek Chrystusa Króla Polski do kaplicy na Jasnej Górze w dniu 14 sierpnia 2011 roku, tj. w Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  Nieprzypadkowo wybrano tę datę na złożenie wotum w klasztorze jasnogórskim.  Uroczystość Wniebowzięcia jest, bowiem bardzo znaczącym dniem w tradycji Polskiej, kiedy to na Jasną Górę przybywają największe rzesze pielgrzymów z całej Polski.  Chciano w ten sposób podkreślić oddanie Polaków Królowej Polski jak również wyrazić pragnienie uznania Jezusa Chrystusa za Króla Polski.  
    Podczas uroczystego wniesienia obrazu do kaplicy Matki Boskiej, misjonarka świecka Anna Krogulska odczytała uroczysty akt przekazania obrazu.  W akcie tym, skierowanym do Maryi Królowej Polski, powiedziano między innymi: „przyjmij do Swojego domu na Jasnej Górze ten obraz przedstawiający Twojego Syna.  Jest to dar Polaków żyjących w kraju i poza jego granicami.  Pragnieniem naszym było przedstawić go Tobie, jako naszego Króla.  Maryjo tylko tobie, Niepokalanej, godzi się włożyć Mu koronę…wiemy, że Twój Syn zawsze był i jest Królem całego wszechświata i poprzez ten gest nie dodajemy Mu wielkości, bo jako ludzie niczym nie jesteśmy w stanie tego dokonać, ale świadomi Twojej obecności i opieki, jaką darzysz nasz kraj, ufamy, że z prośby tej kierowanej do Ciebie odczytujemy we właściwy sposób pragnienie Twojego Syna względem nas i naszego narodu.”  Obraz Chrystusa Króla rozmiarów takich samach jak Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej od tamtej pory pozostał w Duchowej Stolicy Polski.  
Berło, pierścień, i złota rama


    Po upływie roku zrodził się pomysł, aby ofiarować Panu Jezusowi również złote berło – symbol władzy królewskiej i dostarczyć je na Uroczystość Chrystusa Króla.  Grupa osób z Polski wyraziła chęć złożenia w darze złotego pierścienia z polskim orłem w godle. W bardzo krótkim czasie uzbierano potrzebną ilość złota. Jubiler również przychylnie ustosunkował się do tej prośby i podjął się tego wyzwania.  
Transport cennego berła z Chicago do Polski wiązał się z trudnościami związanymi z przewiezieniem berła zakończonego ostrzem, które mogło być potraktowane, jako niebezpieczny przedmiot.  Choć były pewne zawikłania podczas przeprawy celnej, berło bezpiecznie zostało przewiezione i dostarczone na Jasną Górę.  Tak to wydarzenie wspomina Krystyna Kiwacz:
„Sygnał podczas kontroli wskazał na obecność niebezpiecznego narzędzia.  Po sprawdzeniu oznajmiono, że nie mogę przewieźć tego przedmiotu ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa. Tłumaczyłam, więc, jakie jest jego przeznaczenie i cel mojej podróży. Wiele osób oglądało berło i było duże poruszenie. Po krótkiej naradzie pozwolono jednak przewozić je dalej.  Dziękowałam Panu Bogu, ze berła nie odebrano. Okazało się, że w Berlinie czekała mnie taka sama druga odprawa. To mnie zaniepokoiło, ale, sprawę oddałam w ręce Pana Jezusa. Sytuacja się powtórzyła. Również i teraz wybuchło wielkie zamieszanie, po czym zabrano berło, każąc czekać na decyzję. Trwało to dłuższą chwilę. Pojawiła się myśl: ‘Co będzie, jeśli je odbiorą, bo taka jest procedura, co ze złotem ofiarodawców?  Czy uwierzą, że berło zostało odebrane przy odprawie?’ Po dłuższej chwili pojawiła się osoba, trzymającą w ręku berło. Bałam się, co usłyszę, ona natomiast oznajmiła: ‘Tak, można je przewieźć’- i pomogła mi je zapakować.”


    Oprócz obrazu, korony, i berła, Polonia ufundowała także ramę do obrazu.  Oryginalnie planem było wykonanie ramy w Częstochowie, blisko klasztoru, gdyż łatwiejsze byłoby jej dostarczenie.  Jednak nie doszło do sfinalizowania tego planu, ponieważ Pan Walter Piton z U.S.A. ufundował ramę zatrudniając do tej pracy artystę-rzeźbiarza Leonarda Szczura.  Rama wykonana z miedzi pokryta jest 24k złotem oraz naturalnymi kruszcami ofiarowanymi prze Polonię.
    Jadąc z Chicago do Polski na Kongres dla Społecznego panowania Chrystusa Króla, Krystyna Kiwacz wzięła ze sobą wykonaną złotą ramę i przekazała ją Paulinom.  O szczegółach powstania i przewiezienia ramy można przeczytać w artykule pt. „Historia Powstania Ramy.”


Wierni proszą o wystawienie obrazu


    Pomimo, że Ojcowie Paulini na Jasnej Górze przyjęli Obraz Chrystusa Króla oraz dołączone do niego insygnia, obraz ten nie został potraktowany, jako przedmiot kultu godny czci publicznej przez wiernych.  Po wystawieniu obrazu w kaplicy wieczystej adoracji po krótkim czasie zniknął bez słowa wyjaśnienia.  Nadaremnie wierni, ofiarodawcy, oraz osoby, które aktywnie włączyły się w powstanie tego cennego daru, próbowali przekonać Ojców Paulinów, aby pozwolili pielgrzymom modlić się przed tym obrazem.  Pisano w tej sprawie wiele listów, które miały na celu wyjaśnienie przyczyny schowania obrazu, jednocześnie prosząc o wystawienie obrazu na stałe w godnym miejscu.  I tak:
  • 15 września 2012 roku w liście do Ojców Paulinów oraz Arcybiskupa Depo wyrażono żal, że obraz Chrystusa Króla nie został wystawiony na Uroczystość Chrystusa Króla mimo wcześniejszych uzgodnień.  Proszono, aby wizerunek znalazł „godne miejsce na Jasnej Górze, aby każdy mógł uwielbić Pana Boga, dziękować i prosić za pośrednictwem Jego Matki o potrzebne łaski dla swoich rodzin, Polski i całego świata.”
  • 15 września 2012 roku, mieszkaniec Chicago wystosował list do Ojców Paulinów przypominając w nim znaczenie tego obrazu wyrażając pragnienie, „aby Ojcowie Paulini umieścili ten obraz Chrystusa Króla, po roku trzymania go w zamknięciu na widok publiczny, by ludzie mogli modlić się i upraszać łaski dla siebie i dla Ojczyzny.”
  • Tego samego roku, reprezentacja Polonii wysłała list do Ojców Paulinów przypominając o wartości zarówno duchowej jak i materialnej tego obrazu pisząc: „Dzięki ofiarodawcom, którzy kierowali się potrzebą serca i dla których obrany cel wart był wszelkich poświęceń, umieszczona została na wizerunku Chrystusa Króla złota korona wartości $24,500, berło $14,000 oraz pierścień wartości $3,000.”  Ponadto, proszono Paulinów by wizerunek był wystawiony w widocznym i godnym miejscu już na stałe.
  • 4 maja 2014 roku, misjonarka świecka Anna Krogulska z Polski skierowała list do Arcybiskupa Depo, w którym opisała Metropolicie Częstochowskiemu obraz oraz wyjaśniła jego symbolikę pisząc m.in.: „Obraz ten jest owocem wieloletnich modlitw i działań zaangażowanych w proces Intronizacji Katolików w Polsce i poza jej granicami. Jest Obrazem historycznej obecności Narodu Polskiego w życiu i rozwoju Kościoła. Jednocześnie Obrazem odczytanej przez nas Opatrzności Nieba nad naszym narodem. Znakami tego są symbole na obrazie: (1) korona, berło i pierścień; (2) promienie Miłosierdzia; (3) klamra z M – Maryja Królowa Polski pomiędzy Alfa – Omega, flaga w berle. Wymiary Obrazu są wymiarami Ikony NMP na Jasnej Górze. Twarz Pana Jezusa jest Wizerunkiem Oblicza z Całunu Turyńskiego - otrzymana po oczyszczeniu z ran.” Proszono Arcybiskupa Depo, aby się nie bał pokazać obrazu wiernym.
  • 28 marca 2014 roku, Michał Malawski przekazując odczucia czcicieli Chrystusa Króla w Chicago napisał list do Przeora Jasnej Góry Ojca Romana Majewskiego.  W liście próbowano przypomnieć, że Chrystus Król jest ratunkiem na wszelkie zło, jakie panuje w Polsce i na świecie.  Jednocześnie gorąco proszono przeora, aby Obraz Chrystusa Króla był wystawiony w Kaplicy Narodowej.
  • W 2013 roku, reprezentanci Polonii wysłali podziękowanie do Arcybiskupa Depo, za to, że Obraz Chrystusa Króla został wystawiony na krótki czas w kaplicy wieczystej adoracji.  Jednocześnie poinformowano Arcybiskupa o tym, że obraz został ponownie schowany prosząc o wyjaśnienie przyczyn takiej decyzji.
  • 2 września 2015 roku, kolejny list przesłany został do nowego przeora Jasnej Góry.  Przypomniano w nim, że wartość obrazu bliska jest 100 tysięcy dolarów oraz że oprócz wartości materialnej, obraz posiada ogromną wartość duchową.  Wyrażono też rozczarowanie postępowaniem Paulinów oraz domagano się wyjaśnień przyczyn, dla których obraz nie znalazł godnego miejsca.


Apel do Polonii


Jest wiele pięknych wizerunków przedstawiających Chrystusa Króla, przed którymi wierni nabożnie modlą się.  Przedstawienie historii Obrazu Chrystusa Króla Polski miało na celu ukazanie prawdy, że również powstał taki obraz, który został ufundowany przez Polonię i oddany na Jasną Górę.  Ojcowie Paulini złożyli pisemną deklarację, że obraz będzie na stałe wystawiony w kaplicy wieczystej adoracji, jednak słowa nie dotrzymali i obrazu nie ma w widocznym miejscu.  Dlatego apelujemy do wszystkich ofiarodawców i fundatorów Obrazu, jak również wszystkich czcicieli Chrystusa Króla oraz wszystkich Polaków o powzięcie konkretnego działania, aby Obraz Chrystusa Króla został wystawiony dla wiernych w godnym miejscu na Jasnej Górze.  
W pierwszej kolejności należy modlić się w tej intencji.  Pełna wiary modlitwa jest wielkim darem, jaki możemy złożyć Chrystusowi Królowi jak również jest niezbędna i konieczna do pozyskania łaski, o którą prosimy, którą jest Intronizacja. W rozpoczętym już Wielkim Poście ofiarujmy każdą modlitwę, post, Mszę świętą i Komunię Świętą, adorację Najświętszego Sakramentu, umartwienie, a nawet proste i skuteczne Akty Strzeliste, w intencji, aby Obraz Chrystusa Króla został wystawiony do publicznej czci, i aby doszło do Intronizacji.  
Oprócz pełnej miłości modlitwy, apelujemy do Państwa, aby pisać listy do Ojców Paulinów, Arcybiskupa Ordynariusza Częstochowskiego, Księdza Prymas Polski, oraz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.  Listy piszmy z serca, własnymi słowami, zawsze w duchu miłości.  Im więcej listów tym lepiej.  Można również zbierać podpisy, jako złącznik do listów kierowanych na Jasną Górę.   Jeśli są dla Państwa ważne losy Polski i świata, jeśli chcecie przyczynić się do tego, aby Chrystus Królował, dołączcie do tej akcji.


Adresy:  Arcybiskup Wacław Depo
Metropolita Częstochowski
Aleja Najświętszej Maryi Panny 54
42-200 Częstochowa


O. Marian Adam Waligóra, Przeor
Klasztor OO Paulinów
ul. o. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa


Arcybiskup Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa


Arcybiskup Wojciech Polak
Prymas Polski
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7
62-200 GnieznoHistoria Powstania Ramy


Wcześniejsza rama obrazu Chrystusa Króla była bardzo prosta i skromna. Kilka osób podsunęło pomysł, aby zmienić ramę wcześniejszą, montowaną w Polsce, na bardziej „królewską.” Pomyślałam sobie, że najlepiej będzie, aby wykonano ją w Częstochowie, blisko klasztoru na Jasnej Górze, ze względu na transport. Było dla mnie niezrozumiałe, że po tak wielu telefonach wykonywanych codziennie do Polski nie mogłam tej sprawy sfinalizować, przeciągało się to bardzo w czasie.
Pewnego dnia miałam umówione spotkanie z właścicielem dużego sklepu z materiałami budowlanymi, Panem Walterem Pitoniem, z pochodzenia Polakiem.  Zaprosił mnie do swojego biura, gdzie zauważyłam wiele świętych przedmiotów, płaskorzeźb, również statuy Pana Jezusa, Matki Bożej, Jana Pawła II, wszystkie wyroby wykonane z miedzi. Wiedziałam, że mam do czynienia z osobą religijną, mój rozmówca wiedział również o  Częstochowie, pokazałam mu, więc wizerunek Chrystusa Króla, który ofiarowaliśmy na Jasną Górę.  Przyglądał  się długo i uważnie, po czym oznajmił, że może ofiarować ramę do tego obrazu, w co nie mogłam uwierzyć.  Powiedział, że zatrudnia u siebie artystę rzeźbiarza znanego w Polsce i na świecie, jego trofea wręczane są na różnych ważnych uroczystościach zasłużonym osobom.  Gdy przyszłam do jego pracowni, byłam pod wrażeniem tej osoby: Pan Leonard Szczur jest bardzo skromnym człowiekiem.  Gdy właściciel poprosił go o wykonanie ramy dla Chrystusa Króla pojawiły się w jego oczach łzy.  Ramę rzeźbił ręcznie w miedzi nocami - nie ma takiej drugiej ramy na świecie.  Gdy była już gotowa, pokrył ją 24k złotem, a na końcu umieścił na niej wszystkie naturalne kruszce ze złotej biżuterii, którą Polonia ofiarowała na koronę, berło i klamry umieszczone na  wizerunku Pana Jezusa.
    Jadąc na kolejny Kongres dla Społecznego panowania Chrystusa Króla organizowany przez nas w Polsce przewoziłam w samolocie  ogromną ramę do obrazu Pana Jezusa, zamkniętego w klasztorze na Jasnej Górze - obraz ten wystawiano, gdy dowoziłam kolejne cenne insygnia, by je na nim umieścić.  
Dodam jeszcze, że przy odprawie na lotnisku w Chicago, gdy poinformowałam, jakie przeznaczenie ma rama o tych samych rozmiarach, jakie ma obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, spotkałam się ze strony personelu przy odprawie z wielką życzliwością, cały personel w samolocie poinformowano, by szczególną troską otoczyć tę ramę, by się nie uszkodziła w transporcie.  
    Było to wszystko dla mnie niepojęte, jak we śnie, miałam w sercu wielką wdzięczność Panu Jezusowi za wszystko, co czynił. Po jakimś czasie zrozumiałam, dlaczego rama nie została wykonana w Częstochowie: być może tam potraktowano by  tę usługę zarobkowo, bez wkładu w to swojego serca i miłości do Pana Jezusa, więc wykonał ją ktoś, kto do Krystyny Kiwacz wypowiedział słowa: „nie wiem, dlaczego to właśnie mnie spotkała tak wielka łaska, by wykonać ramę dla Chrystusa Króla”.
    Widocznie Pan Jezus Król życzył sobie, by Jego wizerunek w tym obrazie utkany został z samych kochających Go serc.


Krystyna Kiwacz

Świadectwa osób modlących się przed
Obrazem Jezusa Chrystusa Króla Polski


14/08/2013
Synowa mojej siostry była w 29 tygodniu ciąży i przyjechała w odwiedziny. Czuła się dobrze, ale w nocy nastąpiły bóle i krwawienia. Rano rodzina pojechała do szpitala. Lekarze orzekli, że stan jest bardzo ciężki, pępowina dziecka i wody zielone. Do innego szpitala dojechać nie mogli i nie mieli szans na przeżycie dziecka.  Natychmiast musiało być cesarskie cięcie. Cała rodzina modliła się do Chrystusa Króla Polski leżąc krzyżem o uratowanie matki i dziecka. Po dwóch godzinach dowiedzieliśmy się, że dziecko, chłopczyk, bardzo maleńki ważył 1 kg i 13 dag, jest zdrowy i sam oddycha. Sytuacja zdrowotna matki też się poprawiła, nie nastąpiło zakażenie. Pielęgniarka ochrzciła dziecko z wody i dała mu na imię Kacperek. Następnie w specjalnym inkubatorze został przewieziony do szpitala w innym mieście. Czuje się dobrze i troszkę więcej waży.  Życie tego maleństwa zawdzięczamy Chrystusowi Królowi Polski, który łaskawie wysłuchał naszych modlitw i próśb. Lekarze nie mieli pewności, że maleńki Kacperek będzie żył. Dziękująca Królowi Polski za cud uzdrowienia dziecka i matki!


18/08/2013
Kochany Królu nasz i świata, a szczególnie Polski, bardzo Ci dziękuję, że ja mogłam cieszyć  się  tutaj  Twoją  obecnością w moim domu. To była moja radość, że mogłam uwielbiać razem Króla i Królową Polski. Dziękuję ci Matko Boża i Królowo wraz z Jezusem Chrystusem Królem niebios i ziemi za dar błogosławieństwa dla mnie i mojej rodziny.
Zawsze wierna wasza córka prosi – Panie Jezu Królu Polski i Ciebie Matko Królowo – o błogosławieństwo.  Kochająca córka!


06/08/2013
Dziękujemy Królowi Polski za nawiedzenie naszej rodziny.
Jesteś naszym Panem i Zbawicielem Królem nad Królami, prowadź, strzeż, kieruj nami, przytul nas do swojego Serca. Błogosław nam zawsze i wszędzie nasza jedyna miłości, spraw Królu, aby słodka moc Twojej miłości oderwała nas od rzeczy ziemskich, a zbliżyła nas do niebios bram.  Abyś rychło został ogłoszony Królem Polski przez władze państwowe i kościelne, i prosimy o błogosławieństwo Ojczyzny.
Rodzina K...


31/12/2013
Dziękujemy ci, Królu Polski, za Twoje przybycie do nas, za otrzymane łaski i dary i nie opuszczaj nas, błogosław nam.


09/08/2013
Króluj nam Chryste!
Dziękuję tobie, Panie Jezu, za Twoją miłość i za łaski, którymi nas obdarzasz. Dziękujemy za to, że zechciałeś przybyć pod nasz dach w obrazie Króla Polski, naszej Ojczyzny i naszej rodziny.  Prosimy:
– błogosław nam i pozostań z nami
– przywołaj Panie Jezu do stóp twojego krzyża poleconych Tobie, naszych bliskich i naszych rodaków.
08-09/08/2013
Witaj Panie Jezu Chryste – „ Królu świata i wszechświata” – w naszym domu i naszej rodzinie.
„Jezu, jesteś Królem. Jezu jesteś moim Królem daj mi poznać wolę Twoją Panie.
Oto jestem”.  Od ponad 10 lat tymi słowami codziennie wznoszę me serce ku Tobie najdroższy nasz Zbawicielu, Panie Jezu. Królu Polski, we wspólnotach odprawiane były liczne nowenny w intencji „intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski” według „nabożeństwa intronizacyjnego.” Uczestniczyłam w kilku marszach w w/w intencjach. Bardzo dużo Mszy św. było sprawowanych w powyższych intencjach oraz w intencjach wynagradzających, przebłagalnych za grzechy Polaków i naszej Ojczyzny, abyś ty Panie Jezu Chryste – nasz Stworzycielu, Zbawicielu, Książę Pokoju, Więźniu Miłości, Miłości Ukrzyżowana, jedyny ratunku dla Polski – został wyznany przez hierarchię kościelną i władze państwowe „Królem Polski.”  W naszych modlitwach wspólnotowych i prywatnych ta intencja jest zawsze zanoszona.  Kochamy cię Panie Jezu i wierzymy, że modlitwy wiernych i szczerze oddanych Tobie i ufających bezgranicznie, zostaną wysłuchane i nastąpi szybki „tryumf Najświętszego Serca Jezusa i Maryi” oczekiwany od tak bardzo, bardzo dawna. Dziękujemy ci najdroższy Panie Jezu – Królu nasz, Polski i całego świata, za to nawiedzenie naszej rodziny, za wszystkie łaski, dary i błogosławieństwa, które nieustannie i hojnie otrzymujemy i o których jeszcze nie wiemy.  Dziękujemy Trójcy Przenajświętszej i Mateczce Wniebowziętej za wyproszenie i darmo nam dane łaski, na które nie zasługujemy. Maryjo Matko Chrystusa – odwiecznego kapłana,
Matko kapłanów na całym świecie. Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów. Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca, by dał nam kapłanów, jakich nam potrzeba. Uproś Mateczko Niepokalana kapłanów, którzy będą święci! Z pokorą chyląc swe czoła, oddajemy część Bogu Królowi w Trójcy Przenajświętszej jedynemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, a Ciebie Panie Jezu, odwieczny Królu nieba i ziemi uznajemy i obieramy naszym Królem, Królem Polski. Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy:  Króluj nam Chryste!!
– w naszej ojczyźnie
– w naszym mieście
– w naszej parafii
– w naszych rodzinach
– w życiu i w sercu każdej osoby, uczestniczącej w tej uroczystości.


10/08/2013
Króluj nam Chryste!
Dziękujemy ci Jezu, Panie nasz i Królu, że odwiedziłeś naszą rodzinę, nasz dom.
Dziękujemy za wszystkie łaski.  Jezu, uznajemy Ciebie na zawsze jedynym Królem.
Władaj nami, niech w naszych rodzinach nastanie Twoje królestwo miłości i prawdy.
Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla całej naszej rodziny, naszej ojczyzny.
Czciciele Chrystusa Króla Polski.11/08/2013
Witaj nam Chryste!
Dziękujemy ci Panie Jezu i Królu za twoją miłość, za wszystkie łaski, którymi nas obdarzasz, za odwiedzenie naszego domu w obrazie Króla Polski. Błogosław moją rodzinę, moje dzieci i moje wnuki.


12/08/2013
Boże Ojcze Królu Polski!
Z całego serca dziękujemy Ci za nawiedzenie naszego domu i naszej rodziny. Z wielką ufnością i pokorą padamy do twych stóp i uznajemy za odwiecznego Króla nieba i ziemi. Prosimy o Twoje błogosławieństwo i dar Ducha Świętego dla całej naszej rodziny, dla moich dzieci i wnuków. Umacniaj nas w wierze, nie opuszczaj nas w potrzebie i chroń nas od wszelkiego zła i chorób i pozostań z nami na zawsze.


15/08/2013
Jezu, władco naszych serc i Królu wieków nieśmiertelny, dziękuję ci za nawiedzenie mojego domu, dziękuję za wszystkie łaski, którymi nas obdarzasz. Proszę o błogosławieństwo twoje i dalszą opiekę nad moją rodziną i moją ojczyzną. „Jezu jesteś Królem! Jezu jesteś moim Królem! Daj mi poznać wolę Twoją Panie. Oto jestem”
H.... i rodzina O…
14/08/2013
Króluj nam Chryste!!
W życiu i w sercu moim moich dzieci i mojej rodziny amen, amen, amen.  Nieśmiertelny królu wieków, Boże nasz, Jezu Chryste!!  Oto stoję u stóp twoich, by dziękować Ci za przybycie do mojego domu, bym mogła intronizować Ciebie, Królu Polski w moim domu i w mojej rodzinie.  Królu nasz wszechmocny racz nie patrzyć na naszą niegodność i nędzę, ale w imię miłości Twojego Serca zstąp na nas miłościwie, pełen łaski i prawdy, by zawładnąć mną, moimi dziećmi i rodziną.  Z wielką pokorą i z wielką wiarą, i miłością, oddaję cześć Bogu Królowi w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, a Ciebie Jezu odwieczny Królu nieba i ziemi, uznaję i obieram naszym Królem i Panem!!!
Twoja córka D…


31/08/2013
Panie Jezu Chryste Królu polski i świata.
Dzisiaj dla nas jest najszczęśliwszy dzień, bo Ty raczyłeś nas odwiedzić w swoim pięknym wizerunku. Dziękujemy Ci za to Panie, że nas wybrałeś by wejść w nasze progi. Błogosław nam Królu i obdarz swoimi łaskami, bądź z nami każdego dnia i czuwaj nad nami. Przemień serca tych, którzy nie chcą cię uznać za Króla Polski.  Z całego serca dziękujemy za to, że byłeś Panie. Ten dzień na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Rodzina kochająca i miłująca swego Pana i Zbawcę!!!30/09/2013
Dziękuję ci Boże, Jezu Królu za obecność nawiedzając nasz dom, za  wszystkie  łaski otrzymane, które za wstawiennictwem Mateczki powierzałam przed Twoim świętym wizerunkiem z koleżankami i z rodziną. Proszę o łaski dla dzieci, wnucząt i męża. Dostałam pokój i radość serca. Królu Polski i Matko nasza kochana proszę błogosławcie nam wszystkim.
Kochający Pana Jezusa Króla Polski!!!
27/10/2013
Pragnę podziękować za nawiedzenie mojego domu w cudownym obrazie Chrystusa Króla Polski.  Dziękuję za łaski, jakie otrzymałam i odczułam, za pokój serca, za wyjątkową spokojną przespaną noc ( często się budzę i mam kłopoty ze snem). Dzień, w którym żegnałam Pana, był dla mnie wyjątkowy, odczuwałam wielki pokój, błogość, radość, i mimo że pościłam o chlebie i wodzie, był to piątek, czułam się wyjątkowo silnie. Wszystkie prace szły mi przysłowiowo jak po maśle.  Chciałabym jeszcze nadmienić, że gdy odnosiłam obraz wydawał mi się lekki, ręce się nie męczyły i nie odczuwałam ciężaru.
Za wszystkie łaski i dobroć Pana składam Bogu moje Bóg zapłać.


15/12/2013
Z całego serca chcę ci Boże, Ojcze Królu podziękować za to, że nawiedziłeś nasz dom, że byłeś z nami, że mogliśmy się modlić przed cudownym obrazem razem z moimi córkami.
Dziękuję za łaski otrzymane za wstawiennictwem, które Mateńka ukochana wyprosiła u Ciebie naszego Pana i Króla.
Proszę Cię, Królu Polski, z całego serca o miłość, opiekę i zdrowie dla całej rodziny, zostań na zawsze z nami.17/12/2013
Panie Jezu Chryste Królu Polski i całego wszechświata.
Bardzo cię kochamy i chcemy Ci bardzo podziękować, że przybyłeś do naszego domu, że mogliśmy modlić się przed cudownym obrazem.  Dziękujemy za wszystkie łaski, jakie otrzymaliśmy, bądź z nami w każdy dzień i opiekuj się naszą rodziną. Prosimy z całego serca o błogosławieństwo miłości i zdrowie, nie opuszczaj nas Jezu.


05/03/2014
Bardzo dziękujemy, że mogliśmy gościć w naszym domu obraz Chrystusa Króla Polski.
Dziękujemy również za wszystkie łaski, którymi obdarzasz naszą rodzinę do chwili obecnej.
Gorąco prosimy, bądź zawsze w naszych domach i prowadź nas do końca życia zgodnie z wiarą katolicką.  Błogosław nam i sprawiaj, abyśmy u stóp twojego krzyża wypraszali łaski dla całej rodziny, naszych rodaków i całego świata.
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Maciej Maleszyk, szef Krucjaty Młodych:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - drużynowy, członek Rady Naczelnej Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Michał Wawer - skarbnik Ruchu Narodowego, członek zarządu głównego RN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krzysztof Monticelli - zaangażowany w działalność Ligi Polskich Rodzin i Ruchu Narodowego, pasjonat historii i sztuki

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Włodzimierz Skalik - prezes Aeroklubu Polskiego, mistrz świata w lataniu precyzyjnym, były radny sejmiku śląskiego. Obecnie kieruje ruchem społecznym ,, Pobudka '' założonym przez Grzegorza Brauna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Dariusz Strzelczyk - szef koła Ruchu Narodowego w Austrii

Współpracujemy

Współpracujemy
Wspólnota Dzieci Bożych