Open top menu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, abyśmy za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora Kościoła, kierowali nasze ręce, oczy, uszy i język ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   Ksiądz Pelanowski w swoim kazaniu przypomniał, że Pan Jezus przestrzegł przed straszliwymi czasami, kiedy rodzina będzie się nawzajem wydawała, a z powodu miłości do Chrystusa będziemy nienawidzeni. Podał przykład Świętego Męczennika, Szczepana. Zwrócił uwagę, że obecnie kamieniowanie jest dopuszczalne, między innymi w: Iranie, Somalii, Nigerii, Arabii Saudyjskiej, Sudanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

   Powiedział, że są dzisiaj przypadki, gdzie oglądając horrory, ludzie nie są przerażeni, gdy już jednak słyszą krzyki w sąsiednim domu, wówczas wolą ,, wyjść na zakupy '', aby nie być ciąganymi po sądach jako świadkowie zbrodni... Chcemy uniknąć trudnych dźwięków, które docierają do nas ze świata, a może i Polski.
   Wskazał, że ostatnio zaatakowano na ulicy chrześcijankę na oczach innych muzułmanów, którzy nie reagowali, a nawet nagrywali wydarzenie telefonem.
   Zakonnik podkreślił, że nie wie, co ma myśleć o ostatnio wybrzmiałych w Polsce namowach co do przyjmowania imigrantów i ,, dzielenia się z nimi chlebem ''. Czynią to szacowne autorytety - dziwi się Ksiądz Pelanowski.
- Może ich odwiedza ambasador Arabii Saudyjskiej z teczką wypchaną dolarami, bo bardzo chętnie zapraszają tych ludzi, o których przed chwilą powiedziałem - zastanawia się kaznodzieja.
   To właśnie w Arabii Saudyjskiej istnieje prawo ścięcia albo ukamieniowania. Podobnie jest w Nigerii, gdzie powstało teraz nowe ugrupowanie islamistyczne. Wymordowało ono już 4000 chrześcijan i spaliło 198 kościołów.
- Dlaczego nasze autorytety nie ubiegają się za nimi, tylko za ,, uchodźcami ''? - pyta sługa Boży.
   Rząd polski daje ogromne sumy na pomoc chrześcijanom na miejscu, w ich krajach, a nieoczekiwanie wymaga się przyjmowania muzułmanów do Polski.
   Ostatnio szwedzka prezenterka pouczała, że należy szanować zwyczaje islamskie, w tym ,, Bahawazi ''. Polega on na przebieraniu się chłopców w damskie stroje, tańczeniu, a następnie molestowaniu przez muzułmańskich mężczyzn.
   W latach Pańskich 2012-2017 rodowicie Szwedzi odpowiadali za 7% przypadków molestowania, a azylanci za całą resztę.
   Kardynał Duka  z Czech zwierzał się w jednym z wywiadów, że dzisiaj, przyjeżdżając do Paryża, Włoch czy nawet do Watykanu czuje się jak w Anno Domini 1939. Wokół niego wozy pancerne i uzbrojeni żołnierze, a on nie może się jako kardynał (sic!) dostać do watykańskiej kongregacji.
   Żydowska agencja poinformowała, że w związku ze wzrostem ataków antysemickich imigracja żydów z Europy do Izraela w zeszłym Roku Pańskim wyniosła aż 10000 ludzi. Najwięcej z Francji, następnie z Niemiec.
   Kapłan jest zdziwiony, gdy słyszy, że na przykład metropolita łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś twierdzi, że spór o imigrantów jest tak naprawdę sporem raczej teoretycznym, a my niepotrzebnie się spieramy. ,, Jeśli uważamy się za uczniów Jezusa Chrystusa, to zacznijmy o tych ludziach myśleć w kategoriach Jezusowych. ''
- Piękna idea, na pewno warto wierzyć... - dodaje ironicznie Ksiądz Augustyn.
   Arcybiskup Ryś wierzy, że jeśli przyjmiemy do siebie ,, braci muzułmańskich '', to oni nawrócą się, tak, jak nawracali się żydzi i Rzymianie po rozmowach z Jezusem i Jego cudach. Pytanie jednak, a co, jeżeli przyjdą z nami mieszkać, a nie uwierzą, tak, jak wielu nie uwierzyło Mesjaszowi?
   W listopadzie 2014 emigrant z Somalii zgwałcił w szwedzkiej misji 12-letnią dziewczynkę. Po długim okresie opieszałości służb, sprawca wreszcie trafił do sądu. W czerwcu tego Anno Domini zapadł wyrok, który skazywał go jedynie na 180 godzin zwykłych prac społecznych. W raporcie wszak stwierdzono, że podczas gwałtu ofiara specjalnie się nie krwawiła. Uzasadnieniem tak łagodnej kary było stwierdzenie, że oprawca ma problemy lękowe i kłopoty ze snem...
   W ostatnim czasie, egipski jezuita, Ksiądz profesor Salir wskazał, że pozwolenie na budowę meczetu w Europie, nie wiedząc, kto będzie go finansował, jest zupełną nieroztropnością. Zazwyczaj sponsorem jest Arabia Saudyjska, która szerzy najbardziej fanatyczną wersję islamu. Przykładem jest Indonezja, w której ideologia ta posiadała umiarkowane tendencje, jednak odkąd pojawiły się tam saudyjskie meczety, wtem nastąpiła radykalizacja nastrojów.
   Założycielka fundacji Hadune Fundeszi (nazwa spisana) zajmuje się wykupywaniem niewolnic seksualnych. Ponad 200 uratowanych dziewczynek wypłakiwało się na jej ramieniu. Były one okaleczone w różny sposób. Były to po prostu tortury. Na dodatek, dziewczyny były sprzedawane na targowiskach. ,, Ja nie mogę tutaj zapraszać takich ludzi, którzy z nożami będą ganiali za dziewczynami na ulicach. '' - podkreślił zakonnik.
   ,, Nie wiem dlaczego, słysząc prymasa Polski, słyszę zasady wypływające z nauczania Jezusa, które są kierowane w stronę tychże uchodźców. On mówi, że wielokrotnie na tę kwestię zwracał uwagę papież Franciszek. No i co? Każdy chrześcijanin jest zobowiązany do udzielania pomocy. Ale komu? Ofiarom czy katom? Tym dziewczynkom na pewno, ale czy i tym mężczyznom znęcającym się nad nimi? ''

   ,, Ja osobiście wierzę Świętemu Pawłowi, który napisał w 2 Liście do Koryntian w 6 rozdziale, wersecie 14. Tam mówi wyraźnie: ,, Nie sprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakież jest uczestnictwo Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co mówi Bóg:
Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich,
i będę ich Bogiem,
a oni będą moim ludem.
Przeto wyjdźcie spomiędzy nich i odłączcie się od nich, mówi Pan ''
- Gdyby Jan III Sobieski żył w naszych czasach, wiecie, co myślę, że niektórzy by go ekskomunikowali. Gdyby Władysław Warneńczyk żył w XXI wieku, to by został, być może, potępiony. Ja żyję też w XXI wieku. Jak mi zamkną usta i będę głodny i spragniony i wyrzucą mnie z zakonu, może będę przybyszem, chory i nagi, bez pozwolenia odzywania się, to mnie może któryś z Was odwiedzi, nakarmi, napoi czy odzieje, bo moi bracia w wierze mogą uczynić to, co Szczepanowi. Kto na mnie pierwszy rzuci kamieniem? Pewnie ktoś bliski, jak bliscy byli Szczepanowi ci, którzy go ukamienowali. Amen. ''
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętego Antoniego z Padwy ulica Pod Strzechą 16
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) Wawel 1) 07:30
środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) kościół Świętego Krzyża

1) 09:00

2) 10:30 i 19:15

czwartek 1) Wawel

2) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 07:30

18:00

piątek 1) Wawel

2) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 07:30

2) 18:00

sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

2) kościół Świętego Krzyża

3) kościół Świętego Antoniego z Padwy

1) 09:00

2) 10:30 i 19:15

3) 14:00


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 20:00
środa 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00 i 20:00
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 09:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Bytom
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Ducha ulica Krakowska 30

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) kościół Ducha Świętego 1) 07:30
wtorek 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
środa 1) kościół Ducha Świętego 1) 09:45
czwartek 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
piątek 1) kościół Ducha Świętego (czekamy) 1) 07:30
sobota 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
niedziela 1) kościół Ducha Świętego 1) 09:45

Gliwice
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętej Trójcy ulica Mikołowska 8
kościół Świętego Alberta Wielkiego ulica Bolesława Krzywoustego 1

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
wtorek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
środa 1) kościół Świętej Trójcy

2) kościół Świętego Alberta Wielkiego

1) 11:00

2) 13:00

czwartek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
piątek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
sobota 1) kościół Świętej Trójcy 1) 08:00
niedziela 1) kościół Świętego Alberta Wielkiego 1) 13:00

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 13:30
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 17:00

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi