Open top menu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, abyśmy za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora Kościoła, kierowali nasze ręce, oczy, uszy i język ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   Żywa wiara i wola Chrystusa Króla, który stał się naszym Bratem, Bóg, który stał się człowiekiem i jest naszym Zbawicielem. Nie martwy obrządek i łączenie się ze schizmą, która szkodzi nie tylko katolikom, lecz i prawosławnym w prawdziwym zjednoczeniu się z Chrystusem, Władcą Wszechświata i każdego serca.

   W swej książce ,, Dwa królestwa '' Święty męczennik, biskup, Ukrainiec, Grzegorz Chomyszyn przedstawia nie tylko własne apele skierowane do odpowiedzialnych za Kościół Katolicki, lecz i memoriał Towarzystwa Bezżennych Kapłanów im. Świętego Męczennika Jozafata wysłany do Stolicy Apostolskiej Anno Domini 1939, jednak wielce aktualny. Wśród nich znalazły się konkretne postulaty, które ożywiłyby wiarę powszechną Kościoła Świętego i zjednoczoną z nim Cerkiew Greckokatolicką. Oto one:

4. Ażeby liturgikon używany był w tej formie, jak uchwalono na Synodzie Lwowskim 1891 r. t. j., ażeby razem z liturgiami były umieszczone także Ewangelia, Dzieje Apostolskie i Menologium, ażeby była umieszczona także służba Najświętszego Serca Chrystusowego i Chrystusa Króla.
5. Ażeby wszystkie praktyki kultu Najświętszej Eucharystii, tak jak u nas weszły do użytku, dalej były utrzymane.
6. Aby również kult Najświętszego Serca Chrystusowego we wszystkich swoich przejawach, jak na przykład Intronizacja, który silnie u nas się rozwija i przez wszystkich wiernych jest polubiony, dalej był praktykowany.
7. Tak samo kult Najświętszej Dziewicy Maryi ze wszystkimi praktykami jak: Różaniec,
Kongregacje Maryjne, Nabożeństwa Majowe i inne były u nas w używaniu.

Powyższe nabożeństwa i praktyki w p. 5, 6 i 7 wymienione, jak i wszystkie inne, wzięte z Kościoła Katolickiego, z których jeszcze wspomnijmy poszerzoną u nas Drogę Krzyżową, nie uważamy za łacińskie, ale za katolickie. Ubrane w formę obrządku wschodniego, zupełnie nie latynizują wschodniego obrządku, ale na odwrót - ożywiają go i przyczyniają się do rozbudzenia życia duchowego, bo na zaprowadzenie ich u nas wpłynęła sama potrzeba życiowa. Tutaj nie możemy brać obrządku jako celu, a jedynie jako środek do celu, t.j. do wzmocnienia wiary i rozbudzenia życia religijnego; jeśli stałby na przeszkodzie wzmocnienia wiary i życia duchowego, nie byłby obrzędem, ale koncepcją ciemnego ducha, wroga zbawienia ludzkich dusz.
8. Dla podniesienia i poszerzenia kultu św. Józefa, Obrońcy Kościoła Katolickiego, prosimy, aby jego imię było umieszczone w Proskomydii. Tam wspomina się Świętych różnych rodów, ale brakuje imienia św. Józefa Oblubieńca. Tak samo w kanonie św. Liturgii, gdzie wspomina się Najświętszą Maryję Dziewicę, ale także świętych dnia, ażeby wspominać także imię św. Józefa Oblubieńca. Również aby miesiąc marzec był poświęcony św. Józefowi i jego święto jako Oblubieńca obchodzono 16 marca z jego służbą, w końcu w odpuście św. Liturgii, jak i innych Nabożeństw, gdzie wspomina się różnych świętych, ażeby wspominać także imię św. Józefa Oblubieńca.
9. Dla zaznaczenia i podniesienia stanu św. posługi należy w Proskomydii oraz w innych miejscach Służby Bożej po wspomnieniu świętych: ,, męczenników i męczennic '' dodać jeszcze: ,, i świętych dziewic ''.
10. Prosimy, ażeby zatrzymać dotychczasowy wewnętrzny wystrój cerkwi jak: boczne ołtarze, ambony, konfesjonały, tabernakula do przechowywania Najświętszego Sakramentu, używanie dzwonków przy czytanych Służbach Bożych i wszystko inne jak dotychczas.

* Jest to tekst ze stron 289-292 książki ,, Два царства ''/,, Dwa królestwa '' Świętego Męczennika, patrioty ukraińskiego, biskupa Grzegorza Chomyszyna. Dzieło jest obecnie bestsellerem na Ukrainie. Można je kupić oczywiście już i wersji polskiej.
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętego Antoniego z Padwy ulica Pod Strzechą 16
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) Wawel 1) 07:30
środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) kościół Świętego Krzyża

1) 09:00

2) 10:30 i 19:15

czwartek 1) Wawel

2) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 07:30

18:00

piątek 1) Wawel

2) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 07:30

2) 18:00

sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

2) kościół Świętego Krzyża

3) kościół Świętego Antoniego z Padwy

1) 09:00

2) 10:30 i 19:15

3) 14:00


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 20:00
środa 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00 i 20:00
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 09:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Bytom
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Ducha ulica Krakowska 30

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) kościół Ducha Świętego 1) 07:30
wtorek 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
środa 1) kościół Ducha Świętego 1) 09:45
czwartek 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
piątek 1) kościół Ducha Świętego (czekamy) 1) 07:30
sobota 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
niedziela 1) kościół Ducha Świętego 1) 09:45

Gliwice
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętej Trójcy ulica Mikołowska 8
kościół Świętego Alberta Wielkiego ulica Bolesława Krzywoustego 1

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
wtorek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
środa 1) kościół Świętej Trójcy

2) kościół Świętego Alberta Wielkiego

1) 11:00

2) 13:00

czwartek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
piątek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
sobota 1) kościół Świętej Trójcy 1) 08:00
niedziela 1) kościół Świętego Alberta Wielkiego 1) 13:00

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 13:30
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 17:00

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi