Open top menu

   Żywa wiara i wola Chrystusa Króla, który stał się naszym Bratem, Bóg, który stał się człowiekiem i jest naszym Zbawicielem. Nie martwy obrządek i łączenie się ze schizmą, która szkodzi nie tylko katolikom, lecz i prawosławnym w prawdziwym zjednoczeniu się z Chrystusem, Władcą Wszechświata i każdego serca.

   W swej książce ,, Dwa królestwa '' Święty męczennik, biskup, Ukrainiec, Grzegorz Chomyszyn przedstawia nie tylko własne apele skierowane do odpowiedzialnych za Kościół Katolicki, lecz i memoriał Towarzystwa Bezżennych Kapłanów im. Świętego Męczennika Jozafata wysłany do Stolicy Apostolskiej Anno Domini 1939, jednak wielce aktualny. Wśród nich znalazły się konkretne postulaty, które ożywiłyby wiarę powszechną Kościoła Świętego i zjednoczoną z nim Cerkiew Greckokatolicką. Oto one:

4. Ażeby liturgikon używany był w tej formie, jak uchwalono na Synodzie Lwowskim 1891 r. t. j., ażeby razem z liturgiami były umieszczone także Ewangelia, Dzieje Apostolskie i Menologium, ażeby była umieszczona także służba Najświętszego Serca Chrystusowego i Chrystusa Króla.
5. Ażeby wszystkie praktyki kultu Najświętszej Eucharystii, tak jak u nas weszły do użytku, dalej były utrzymane.
6. Aby również kult Najświętszego Serca Chrystusowego we wszystkich swoich przejawach, jak na przykład Intronizacja, który silnie u nas się rozwija i przez wszystkich wiernych jest polubiony, dalej był praktykowany.
7. Tak samo kult Najświętszej Dziewicy Maryi ze wszystkimi praktykami jak: Różaniec,
Kongregacje Maryjne, Nabożeństwa Majowe i inne były u nas w używaniu.

Powyższe nabożeństwa i praktyki w p. 5, 6 i 7 wymienione, jak i wszystkie inne, wzięte z Kościoła Katolickiego, z których jeszcze wspomnijmy poszerzoną u nas Drogę Krzyżową, nie uważamy za łacińskie, ale za katolickie. Ubrane w formę obrządku wschodniego, zupełnie nie latynizują wschodniego obrządku, ale na odwrót - ożywiają go i przyczyniają się do rozbudzenia życia duchowego, bo na zaprowadzenie ich u nas wpłynęła sama potrzeba życiowa. Tutaj nie możemy brać obrządku jako celu, a jedynie jako środek do celu, t.j. do wzmocnienia wiary i rozbudzenia życia religijnego; jeśli stałby na przeszkodzie wzmocnienia wiary i życia duchowego, nie byłby obrzędem, ale koncepcją ciemnego ducha, wroga zbawienia ludzkich dusz.
8. Dla podniesienia i poszerzenia kultu św. Józefa, Obrońcy Kościoła Katolickiego, prosimy, aby jego imię było umieszczone w Proskomydii. Tam wspomina się Świętych różnych rodów, ale brakuje imienia św. Józefa Oblubieńca. Tak samo w kanonie św. Liturgii, gdzie wspomina się Najświętszą Maryję Dziewicę, ale także świętych dnia, ażeby wspominać także imię św. Józefa Oblubieńca. Również aby miesiąc marzec był poświęcony św. Józefowi i jego święto jako Oblubieńca obchodzono 16 marca z jego służbą, w końcu w odpuście św. Liturgii, jak i innych Nabożeństw, gdzie wspomina się różnych świętych, ażeby wspominać także imię św. Józefa Oblubieńca.
9. Dla zaznaczenia i podniesienia stanu św. posługi należy w Proskomydii oraz w innych miejscach Służby Bożej po wspomnieniu świętych: ,, męczenników i męczennic '' dodać jeszcze: ,, i świętych dziewic ''.
10. Prosimy, ażeby zatrzymać dotychczasowy wewnętrzny wystrój cerkwi jak: boczne ołtarze, ambony, konfesjonały, tabernakula do przechowywania Najświętszego Sakramentu, używanie dzwonków przy czytanych Służbach Bożych i wszystko inne jak dotychczas.

* Jest to tekst ze stron 289-292 książki ,, Два царства ''/,, Dwa królestwa '' Świętego Męczennika, patrioty ukraińskiego, biskupa Grzegorza Chomyszyna. Dzieło jest obecnie bestsellerem na Ukrainie. Można je kupić oczywiście już i wersji polskiej.
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

w dniach 15 do 21 października

<>

<>

<>

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a
sanktuarium Świętego Brata Alberta ulica Woronicza 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

czwartek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

3) kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

3) 19:00

piątek 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) Wawel

1) 07:00 i 18:00

2) 07:30

sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kościół Świętego Krzyża

2) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 10:30 i 19:15

2) 17:30


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
środa 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
czwartek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 15:30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Michał Wawer - skarbnik Ruchu Narodowego, członek zarządu głównego RN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krzysztof Monticelli - zaangażowany w działalność Ligi Polskich Rodzin i Ruchu Narodowego, pasjonat historii i sztuki

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Włodzimierz Skalik - prezes Aeroklubu Polskiego, mistrz świata w lataniu precyzyjnym, były radny sejmiku śląskiego. Obecnie kieruje ruchem społecznym ,, Pobudka '' założonym przez Grzegorza Brauna.

Współpracujemy

Współpracujemy
Wspólnota Dzieci Bożych