Open top menu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, abyśmy za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora Kościoła, kierowali nasze ręce, oczy, uszy i język ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

2. O TRZECH OSOBACH I O TRZECH DARACH.

Prawdziwe Boże słowa, które pochodzą z niebiańskich nurtów źródła płynącej Trójcy, mają tak gwałtowną moc, że odbierają ciału całą jego siłę, a dusza zostaje objawiona samej sobie, tak iż rozpoznaje siebie podobną do świętych i przyjmuje wtedy na siebie Boski blask. Wówczas dusza odłącza się od ciała z całą swoją mocą, mądrością i miłością, i z całym swym pragnieniem. Ciało zachowuje tylko minimalną żywotność, jakby pogrążone w słodkim śnie (1). Dusza widzi wtedy jedynego Boga w trzech Osobach i poznaje te trzy Osoby, nierozdzielne w jednym Bogu. Wówczas On przemawia do niej wytwornym językiem, którego w tej kuchni nie rozumieją (2), i ubiera ją w szaty, jakie powinno się nosić w pałacu, i oddaje się w jej moc. Wtedy może ona prosić i pytać o co tylko zechce, a będzie jej to udzielone i wyjaśnione. Na jedno tylko pytanie nie otrzyma odpowiedzi, bo dotyczy ono praprzyczyny trzech Osób. Następnie Bóg prowadzi ją dalej, do pewnego tajemnego miejsca. Tam nie może za nikogo prosić ani o nic pytać, ponieważ On tylko z nią chce się bawić – w zabawę, której nie rozumie ciało, ani rolnicy za pługiem, ani rycerze na turnieju, ani nawet Jego czuła Matka Maryja; żadnym z nich dusza nie może się tam zajmować.
Następnie unoszą się alej, do pewnego rozkosznego miejsca, o którym nie mogę ani nie chcę wiele mówić. Jest to za trudne, brak mi odwagi, gdyż jestem bardzo grzesznym człowiekiem. Jeśli jednak nieskończony Bóg porywa na wysokości bezdenną duszę, wówczas ona przez ten cud zapomina o ziemi i nie pamięta już, że kiedykolwiek była na ziemi. Kiedy zabawa jest najpiękniejsza, trzeba ją przerwać. Wtedy mówi kwitnący Bóg: ,,Dziewico, musicie zstąpić”. Wówczas ona trwoży się i płacze z powodu swego opuszczenia. Potem mówi: ,,Panie, oto uniosłeś mnie tak wysoko, że nie mogę w żaden sposób wielbić Cię w moim ciele, nie cierpiąc przy tym z powodu wygnania i nie walcząc przeciw mojemu ciału”.
Wtedy On mówi:
„Ach, miła gołąbko,
twój głos jest dźwiękiem harfy dla Moich uszu,
twoje słowa są jak korzenne przyprawy w Moich ustach,
twoje tęsknoty są nadmiarem Mojej łaski”.
A wtedy ona mówi:
„Miły Panie, musi być tak, jak władca nakazuje”.
I wzdycha tak gwałtownie, że ciało się budzi. Wówczas mówi ciało:
„Ach, pani, 
gdzie byłaś teraz? 
Przychodzisz znów tak miła, 
tak piękna i silna, tak swobodna i rozsądna. 
Twoje uniesienie odebrało mi cały mój zmysł smaku, 
moją woń i moją piękność 
i całą moją moc”.
Dusza odpowiada:
„Milcz, morderco! Przestań narzekać! 
Chcę zawsze się wystrzegać przed tobą; 
nic mnie nie obchodzi to, że mój wróg zraniony, 
cieszę się z tego”.
Te słowa pełne łaski mają wiele kanałów,
którymi spływają od płynącego Bóstwa
do ubogiej, wyschniętej duszy
w każdym czasie
przez nowe poznanie,
przez nowe widzenie
i przez szczególną rozkosz
nowej obecności. 
Ach, słodki Boże, od wewnątrz rozpalony, od zewnątrz kwitnący,
skoro to dałeś tym najmniejszym,
chciałabym jeszcze poznać to życie,
które dałeś swoim największym.
Mogłabym za to jeszcze tym dłużej cierpieć.
Tych Boskich słów nie może absolutnie nikt usłyszeć,
oprócz tego, kto wyszedłby poza siebie
i stał się niczym.
W tej łasce Bożej chcę żyjąc umrzeć;
a ślepi święci nie zdołają mi nigdy w tym przeszkodzić –
ci, którzy kochają, a nie poznają.


Przypisy:
(1) Od czasów św. Augustyna wiele dyskutowano, na ile dusza pozostaje złączona z ciałem w czasie ekstazy. Przedstawiony tu obraz ciała pogrążonego wówczas w słodkim śnie pojawia się u różnych autorów (m.in. Pseudo-Orygenes, św. Bernard, św. Hildegarda).
(2) W kuchni przebywała służba, która nie znała dobrze języka ani wytwornych zwyczajów, jakich osoby szlachetne urodzone uczyły się od dzieciństwa.

Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętego Antoniego z Padwy ulica Pod Strzechą 16
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) Wawel 1) 07:30
środa 1) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

2) kościół Świętego Krzyża

1) 09:00

2) 10:30 i 19:15

czwartek 1) Wawel

2) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 07:30

18:00

piątek 1) Wawel

2) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 07:30

2) 18:00

sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kaplica Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszystkich Łask

2) kościół Świętego Krzyża

3) kościół Świętego Antoniego z Padwy

1) 09:00

2) 10:30 i 19:15

3) 14:00


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 20:00
środa 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00 i 20:00
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 09:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Bytom
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Ducha ulica Krakowska 30

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) kościół Ducha Świętego 1) 07:30
wtorek 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
środa 1) kościół Ducha Świętego 1) 09:45
czwartek 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
piątek 1) kościół Ducha Świętego (czekamy) 1) 07:30
sobota 1) kościół Ducha Świętego 1) 19:00
niedziela 1) kościół Ducha Świętego 1) 09:45

Gliwice
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętej Trójcy ulica Mikołowska 8
kościół Świętego Alberta Wielkiego ulica Bolesława Krzywoustego 1

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
wtorek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
środa 1) kościół Świętej Trójcy

2) kościół Świętego Alberta Wielkiego

1) 11:00

2) 13:00

czwartek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
piątek 1) kościół Świętej Trójcy 1) 06:15
sobota 1) kościół Świętej Trójcy 1) 08:00
niedziela 1) kościół Świętego Alberta Wielkiego 1) 13:00

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 13:30
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 17:00

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi