1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Państwo polsko izraelskie - skrót myślowy
Fragment wykładu Grzegorza Brauna pt. ,, Diagnozy i prognozy - 2017 " w Krakowie z dnia 21 stycznia Anno Domini 2017.