1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

NEWS: Masoni będą usunięci z Kościoła - Halina Łabądź

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Biskupi z Wybrzerza Kości Słoniowej "przepędzą" masonów z Kościoła.
Wzywają wszystkich wiernych Katolików, którzy pobłądzili i są związani z masonami, o porzucenie fałszywej ideologii masońskiej, będącej tajnym stowarzyszeniem. Ich wizję

boga nazwali "pustym pojemnikiem", a ichniejsze przykazania nie do pogodzenia z doktryną Kościoła, szczególnie, jeśli chodzi o relatywizm.
W tej sprawie będzie wystosowany list pasterski w styczniu 2018 roku.
Masoneria niszczy Kościół Św., niszczy rodziny, finansuje i promuje aborcję, homoseksualizm, rozwody i wprowadza wszelkie możliwe dewiacje i profanacje. Walczy z Prawdziwym Bogiem i służy szatanowi.
Boże, dziękujemy Ci za tych odważnych i Świętych Biskupów.
Może nasi Biskupi pójdą w ślady Biskupów z Wybrzeża z Kości Słoniowej i zaczną walczyć z masonerią kościelną i wystosują odpowiedni list do wiernych o opuszczenie lóż masońskich i o powrót do Kościoła wszystkich synów marnotrawnych. Byłoby to życzenie wielu wiernych katolików, którzy widzą, co masoneria wyprawia w naszym Świętym Powszechnym Apostolskim Kościele założonym przez Jezusa Chrystusa na Skale, czyli Piotrze.
Ale i tak wierzymy, że bramy piekielne go nie przemogą, bo nam to obiecał sam Jezus.
Módlmy się za nasz Kościół Św., aby jak najszybciej został oczyszczony ze wszystkich brudów masońskich.