Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów!


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Biskupi z Wybrzerza Kości Słoniowej "przepędzą" masonów z Kościoła.
Wzywają wszystkich wiernych Katolików, którzy pobłądzili i są związani z masonami, o porzucenie fałszywej ideologii masońskiej, będącej tajnym stowarzyszeniem. Ich wizję

boga nazwali "pustym pojemnikiem", a ichniejsze przykazania nie do pogodzenia z doktryną Kościoła, szczególnie, jeśli chodzi o relatywizm.
W tej sprawie będzie wystosowany list pasterski w styczniu 2018 roku.
Masoneria niszczy Kościół Św., niszczy rodziny, finansuje i promuje aborcję, homoseksualizm, rozwody i wprowadza wszelkie możliwe dewiacje i profanacje. Walczy z Prawdziwym Bogiem i służy szatanowi.
Boże, dziękujemy Ci za tych odważnych i Świętych Biskupów.
Może nasi Biskupi pójdą w ślady Biskupów z Wybrzeża z Kości Słoniowej i zaczną walczyć z masonerią kościelną i wystosują odpowiedni list do wiernych o opuszczenie lóż masońskich i o powrót do Kościoła wszystkich synów marnotrawnych. Byłoby to życzenie wielu wiernych katolików, którzy widzą, co masoneria wyprawia w naszym Świętym Powszechnym Apostolskim Kościele założonym przez Jezusa Chrystusa na Skale, czyli Piotrze.
Ale i tak wierzymy, że bramy piekielne go nie przemogą, bo nam to obiecał sam Jezus.
Módlmy się za nasz Kościół Św., aby jak najszybciej został oczyszczony ze wszystkich brudów masońskich.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, pomóż nam, za wstawiennictwem św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła, abyśmy podczas naszych wędrówek po Internecie kierowali nasze ręce i oczy (łI: i uszy) ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Tajemnicze schody - Halina Łabądź

Tajemnicze schody - Halina Łabądź
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! W mieście Santa Fe w Stanie Nowy Meksyk w USA znajdują się schody zrobione prawdopodobnie przez samego Św. Józefa, cieśli z Nazararetu... Czytam dalej, klikając na obrazek wyżej