Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów! Skontaktuj się z nami: izydor427@gmail.com 1. Prosimy o modlitwę za pewnego kaplana, który postanowil, że polączy kapłaństwo z małżeństwem. Do tego prowadzi brak cnoty czystości, od Tego, Który jest Źródlem Czystosci i zmyslowosc swiata, ubóstwiająca ciało i zmysly, a nie największy skarb, skarb, który jest jedynym na wieczność - duszę i ducha. Jeszcze raz prosimy o modlitewny ratunek! 2. Wspólpracujące z nami medium, Radio Pomost Arizona niestety musiało tymczasowo wstrzymać dzialalnosć z powodu choroby szefa Radia, pana Wiktora Żólcińskiego - zasłużonego Katolika i patrioty. Prosimy o modlitwę dla niego, by dalej mógł wykonywać swą wielką służbę dla Kosciola Swiętego, Ojczyzny i USA.


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Biskupi z Wybrzerza Kości Słoniowej "przepędzą" masonów z Kościoła.
Wzywają wszystkich wiernych Katolików, którzy pobłądzili i są związani z masonami, o porzucenie fałszywej ideologii masońskiej, będącej tajnym stowarzyszeniem. Ich wizję

boga nazwali "pustym pojemnikiem", a ichniejsze przykazania nie do pogodzenia z doktryną Kościoła, szczególnie, jeśli chodzi o relatywizm.
W tej sprawie będzie wystosowany list pasterski w styczniu 2018 roku.
Masoneria niszczy Kościół Św., niszczy rodziny, finansuje i promuje aborcję, homoseksualizm, rozwody i wprowadza wszelkie możliwe dewiacje i profanacje. Walczy z Prawdziwym Bogiem i służy szatanowi.
Boże, dziękujemy Ci za tych odważnych i Świętych Biskupów.
Może nasi Biskupi pójdą w ślady Biskupów z Wybrzeża z Kości Słoniowej i zaczną walczyć z masonerią kościelną i wystosują odpowiedni list do wiernych o opuszczenie lóż masońskich i o powrót do Kościoła wszystkich synów marnotrawnych. Byłoby to życzenie wielu wiernych katolików, którzy widzą, co masoneria wyprawia w naszym Świętym Powszechnym Apostolskim Kościele założonym przez Jezusa Chrystusa na Skale, czyli Piotrze.
Ale i tak wierzymy, że bramy piekielne go nie przemogą, bo nam to obiecał sam Jezus.
Módlmy się za nasz Kościół Św., aby jak najszybciej został oczyszczony ze wszystkich brudów masońskich.
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...