1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

HOT NEWS: 4 CZERWCA W KRAKOWIE: Syn premier Szydło będzie mówił w starym rycie po łacinie? - Norbert Polak

   Tego nie wiedziałeś o synu polskiej premier, Beaty Szydło...
   Dzisiaj syn polskiej premier, ksiądz Tymoteusz Szydło z rąk księdza biskupa Romana Pindla wraz ze swymi dwunastoma braćmi otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze Świętego Mikołaja w Bielsku-Białej. A za tydzień, 4 czerwca, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w...

   ... kościele Świętego Krzyża w Krakowie o godzinie 19:15 odprawi Najświętszą Ofiarę w klasycznym rycie rzymskim.

   Ksiądz Tymoteusz po zdaniu egzaminu w seminarium zapisał się do koła Tradycji Katolickiej.
   Syn polskiej premier posługiwał będzie w diecezji bielsko-żywieckiej.

Źródło: fssp.pl


komentarz: Czy przykład i obranie takiej drogi przez księdza Tymoteusza pomoże w pogłębieniu Świętej Wiary Katolickiej politykom? Daj Boże i Szczęść mu Boże! Zapraszamy do Krakowa 4 czerwca!