Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów!


   Nasz informator ze Stanów Zjednoczonych Ameryki powiadomił, iż duszpasterz w Chicago (sprawujący swą funkcję od drugiej połowy 2014), Blase kardynał Cupich zamyka polski kościół Świętego Wojciecha. Świątynia prawdopodobnie będzie sprzedana niekatolikom na szkołę muzyczną.

   W ostatnią niedzielę (5 marca) odbyła się manifestacja oburzonej Polonii, która stawiła się przed
kościołami w liczbie ponad 500 osób. Protest rozpoczął się Mszą Najświętszą o godzinie 08:00 w kościele Świętego Wojciecha, po czym o godzinie 11:00 nastąpiło zgromadzenie publiczne przed kościołem Najświętszego Imienia Jezus. Zgodnie z planami archidiecezji część kościołów katolickich ma zostać wyprzedana.
   Powodem wyprzedaży są problemy finansowe związane najprawdopodobniej z wypłatami odszkodowań za nadużycia seksualne w archidiecezji. Zgodnie ze sprawozdaniem Archidiecezji Chicagowskiej z Anno Domini 2015 w ciągu ostatnich 30 lat archidiecezja wypłaciła ofiarom nadużyć seksualnych ponad 140 milionów złotych. Jak jednak oświadczyła: ,, finansowanie tych rozliczeń nadużyć seksualnych ma pochodzić ze sprzedaży i leasingu nieruchomości, nie zbiorów parafialnych. " - informuje z kolei nasz korespondent.
   Co ciekawe, tamtejsza kuria zabroniła również księżom w ogłoszeniach parafialnych zamieszczania informacji o wspomnianym obrocie handlowym. Nie zapytano również Polaków, czy nie chcieliby odkupić kościołów.

Komentarz łI: Widać jednak, że deklaracje nie pokrywają się z rzeczywistością, bądź dokonuje się manipulacji językowej, w postaci niejasności języka, poprzez wykorzystanie frazy ,, sprzedaży i leasingu nieruchomości ", jakoby w przeciwieństwie do późniejszego stwierdzenia w oświadczeniu archidiecezji: ,, nie zbiorów parafialnych ".
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu

Modlitwa przed przeglądaniem stron Internetu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, pomóż nam, za wstawiennictwem św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła, abyśmy podczas naszych wędrówek po Internecie kierowali nasze ręce i oczy (łI: i uszy) ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Tajemnicze schody - Halina Łabądź

Tajemnicze schody - Halina Łabądź
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ! W mieście Santa Fe w Stanie Nowy Meksyk w USA znajdują się schody zrobione prawdopodobnie przez samego Św. Józefa, cieśli z Nazararetu... Czytam dalej, klikając na obrazek wyżej