1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Polski kościół w Chicago dostaną niewierzący? - informatorzy Isidorium

   Nasz informator ze Stanów Zjednoczonych Ameryki powiadomił, iż duszpasterz w Chicago (sprawujący swą funkcję od drugiej połowy 2014), Blase kardynał Cupich zamyka polski kościół Świętego Wojciecha. Świątynia prawdopodobnie będzie sprzedana niekatolikom na szkołę muzyczną.

   W ostatnią niedzielę (5 marca) odbyła się manifestacja oburzonej Polonii, która stawiła się przed
kościołami w liczbie ponad 500 osób. Protest rozpoczął się Mszą Najświętszą o godzinie 08:00 w kościele Świętego Wojciecha, po czym o godzinie 11:00 nastąpiło zgromadzenie publiczne przed kościołem Najświętszego Imienia Jezus. Zgodnie z planami archidiecezji część kościołów katolickich ma zostać wyprzedana.
   Powodem wyprzedaży są problemy finansowe związane najprawdopodobniej z wypłatami odszkodowań za nadużycia seksualne w archidiecezji. Zgodnie ze sprawozdaniem Archidiecezji Chicagowskiej z Anno Domini 2015 w ciągu ostatnich 30 lat archidiecezja wypłaciła ofiarom nadużyć seksualnych ponad 140 milionów złotych. Jak jednak oświadczyła: ,, finansowanie tych rozliczeń nadużyć seksualnych ma pochodzić ze sprzedaży i leasingu nieruchomości, nie zbiorów parafialnych. " - informuje z kolei nasz korespondent.
   Co ciekawe, tamtejsza kuria zabroniła również księżom w ogłoszeniach parafialnych zamieszczania informacji o wspomnianym obrocie handlowym. Nie zapytano również Polaków, czy nie chcieliby odkupić kościołów.

Komentarz łI: Widać jednak, że deklaracje nie pokrywają się z rzeczywistością, bądź dokonuje się manipulacji językowej, w postaci niejasności języka, poprzez wykorzystanie frazy ,, sprzedaży i leasingu nieruchomości ", jakoby w przeciwieństwie do późniejszego stwierdzenia w oświadczeniu archidiecezji: ,, nie zbiorów parafialnych ".