Open top menu
Wszechmogący, wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać tego, co dobre, prawdziwe i piękne, przede wszystkim w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, błagamy Ciebie, abyśmy za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora Kościoła, kierowali nasze ręce, oczy, uszy i język ku temu, co się Tobie podoba i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Moment wystąpienia: - 1.05.56

   Spokojnie - nie będę powtarzał tego, co jest już napisane na podstronie ,, kierunki eksportu Isidorium ". Chcę jednak określić, co staram się wnieść do przestrzeni medialnej.
   Po pierwsze, pragnę wydobyć na powierzchnię głos tych, którzy albo słuchani nie są, albo, pomimo odznaczania się wielką wrażliwością na bliźniego, otrzymują niesprawiedliwe posądzenia i boją się podnieść słuszny głos. I sprawiedliwości swej nie podnoszą,
gdyż inni, którzy po tej samej stronie stoją, są silniejsi, lepiej zorganizowani i bardziej znani, a nadto kolejne rozbijanie prawicy nie służy nadrzędnemu celowi, jakim jest misja przywrócenia prawych zasad funkcjonowania życia społecznego i indywidualnego (w znaczeniu przywrócenia należnej wolności). Prawica często dzisiaj, co stwierdzić muszę z ubolewaniem, nie orientuje się jednak doskonałością przy podejmowaniu swej, jakkolwiek słusznej intencyjnie i niezwykle ważnej, walki o skierowanie świata na prawą drogę. Doskonałość albowiem nie może obniżać moralności przy akuratnym podwyższaniu techniki. Technikalia wszak powinny moralność nie zamazywać, aliści podnosić na szczyty horyzontów, zakreślających egzystencję każdego człowieka, przez co drogowskazy życiowe stawać się mogą jeszcze bardziej wyrazistymi. Tym szczytem wszakże, o czym często zapominają prawicowcy i pseudoprawicowcy, nie jest renesansowe centrum - geniusz człowieka, aliści źródło ludzkiej żywotności i wspaniałości, jakim jest jego Stworzyciel, Bóg Wszechmogący w Komunii Miłości, tworzoną przez Przenajświętsze Zjednoczenie Trzech Osób Boskich: Ojca, Syna i Ducha, które ściśle i w harmonii jednoczy ze sobą nawzajem całe stworzenie. Szczytem nie jest również międzynarodowe zrzeszenie, państwo albo Naród, ale ich pełna i szanująca wolność każdego z nich Pełnia Trójcy Przenajświętszej.

   Po drugie, siła społeczna i polityczna danego ośrodka, korporacji (nie w stereotypowym (do którego to jednak obrazu przyczynili się jej właściciele i poniekąd pracownicy - może nawet jesteśmy ich w stanie nazwać volksdeutschami) znaczeniu firmy pełniącej wobec społeczeństwa funkcję powszechnego wyzysku, ale w klasycznym, nakierowanym intencjonalnie na tworzenie dobra wspólnego przez jego połączenie, a więc wzmożenie sił w określonym kierunku; znaczenie pochodzące od łacińskiego tłumaczenia ,, corporatio " - ,, zrzeszenie ", ,, związek "), kultury, nacji czy państwa nie leży w ekspansji zewnętrznej, powierzchownej, ale w dokonaniu reformy samego siebie, poprzez różnorakie środki, w tym przez plany podboju innych struktur organizacyjnych. Bowiem nie można też uważać, że wystarczy nam cel zewnętrzny, który zjednoczy jednostki i grupy i dokona automatycznie uzdrowienia naszego wnętrza i relacji pomiędzy jednostkami czy grupami. Owszem - uczyni to, ale jedynie na poziomie powierzchownym bądź nie wystarczająco głębokim, aby przemienić naturę naszą i naszego funkcjonowania - jest to jak gnicie dalej w starym, gnijącym przez lata systemie i jedynie jego wyjątkowa reaktywacja, lecz nie uwolnienie go od błędów ciążących u jego podstaw. Siła Polski zatem nie leży tylko w ekspansji, jak to mówią, nie wystarczająco niestety przeniknięci Duchem Chrystusowym, narodowcy czy czerwoni albo nawet agenturalni (na przykład amerykańsko-żydowscy) socjaliści, ale najpierw w indywidualnej, relacyjnej i społecznej reformie. Tylko bowiem po przeprowadzeniu narodowej reformy wewnętrznej, możemy stać się kimś silnym na zewnątrz, silnym w polityce zagranicznej i osiągnąć rzeczywistą i trwałą skuteczność działania. Przykładem trwałej skuteczności, przy zachowaniu najwyższych standardów duchowych i geniuszu złączenia zachodniej i wschodniej techniki wojskowości, jest polska husaria, nie zwyciężona w żadnej bitwie przez okres 125-letni w polskiej historii. Dodatkowym, własnym atutem był, często u nas występujący, choć nie zawsze, spryt, wyrażający się w sprycie i niekonwencjonalnych działaniach. Ja to powiedział kiedyś Napoleon Bonaparte: ,, Nie wiecie, jak sobie z czymś poradzić? Dajcie to Polakom. ". Tylko tak naprowadzone działania mogą utrzymywać nasze dziedzictwo i potęgę przez lat nie kilka, ale wiele.
Ekspansja musi odbywać się nie tylko na polu militarnym, lecz najbardziej na polu duchowym. Następnie na polu kulturalnym, przez co rozumie się savoir vivre (sztuka życia), język, sztukę (literatura, malownictwo, teatr, architektura). Kolejno w gospodarce, niezbędnej do wydobycia z siebie twórczej energii. Oczywiście i wszelkie inne czynniki, w późniejszym planowaniu potrzeba, aby były uwzględnione. Warto tu jednak wspomnieć i słowa Grzegorza Brauna, który w jednym ze swych najlepszych spotów wyborczych na prezydenta Polski wskazał, iż chciałby powrócić do dawnej wspaniałomyślności polskiego oręża w rozumieniu zwłaszcza kulturalnym i gospodarczym, gdyż dzięki tym dwóm aspektom osiągnęliśmy sukces o dziwo nie tylko dla kultury polskiej, ale i w aspekcie polityki, przyjmując w swe ramiona coraz to nowsze Narody i tereny, ,, same pchające się drzwiami i oknami " do ,, oazy wolności ", jaką stała się Rzeczypospolita. Jak głosi widniejące w zakładce ,, wartościowe myśli współczesnych " zdanie pana Grzegorza, swoiste hasło, można powiedzieć - nowoczesnej - Kontrrewolucji: ,, Ekspansja siłą atrakcji ".
   I dlatego, w podsumowaniu, choć sam jestem grzeszny, nie zwalnia mnie to jednak z obowiązku głoszenia Prawdy, pragnę zachęcić i Państwa do budowania w duchu kontrrewolucyjnym ponownego świata Christianitas - wzoru, jaki funkcjonował, choć oczywiście nie bez błędów, w tzw. średniowieczu, które winno być nazwane epoką Christianitas, co od dawna już postuluję. Zapraszam zatem do współpracy na chwałę Bożą, dla dobra człowieka i promowania tych idei, które Państwu i mnie są niezwykle bliskie i każdego dnia i co noc upominają się o zrealizowanie nie tylko w postaci stawianej świeczki pamięci, ale i w postaci realnego ich urzeczywistnienia w życiu naszym indywidualnie, w życiu naszych przyjaciół, naszych rodzin i całego społeczeństwa.
   Pomóc w realizowaniu swych marzeń możesz poprzez najzwyklejsze wysyłanie na mego maila kontaktowego różnych własnych informacji, news'ów, zdjęć, opisów informacji (notatki), relacji, filmików, nagrań audio czy innych form współtworzenia mediów starających się być prawdziwie katolickimi, narodowymi i po prostu Twoimi.

mail kontaktowy: izydor427@gmail.com

łucznik Izydor
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...

Pan Jezus Chrystus Król Polski

Pan Jezus Chrystus Król PolskiIntronizacja, nie tylko zawierzenie!

Kraków
Nazwa świątyni: Adres:
kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask ulica Zdunów 24
kościół Świętego Krzyża ulica Świętego Krzyża 23
kościół Świętego Antoniego z Padwy ulica Pod Strzechą 16
kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła ulica Grodzka 52a
kościół Świętego Bartłomieja Apostoła ulica Krakowska 2

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) Wawel 1) 07:30
wtorek 1) Wawel 1) 07:30
środa 1) Wawel 1) 07:30
czwartek 1) Wawel

2) kościół Świętego Bartłomieja Apostoła

1) 07:30

2) 15:00

piątek 1) Wawel 1) 07:30
sobota 1) Wawel 1) 07:30
niedziela 1) kościół Świętego Krzyża

2) kościół Świętego Antoniego z Padwy

3) kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask

1) 10:30 i 19:15

2) 14:00

3) 17:30


Warszawa
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Klemensa Hofbauera ulica Karolkowa 49

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 19:30
sobota 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 16:30
niedziela 1) kościół Świętego Klemensa Hofbauera 1) 14:00

Bytom
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętego Ducha ulica Krakowska 30

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
wtorek 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 19:00 (cz.)
środa 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
czwartek 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 19:00 (cz.)
piątek 1) czekamy na informację 1) cz. n. i.
sobota 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 07:30 (cz.)
niedziela 1) prawdopodobnie kościół Świętego Ducha (czekamy) 1) p. 09:45 (cz.)

Gliwice
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Świętej Trójcy ulica Mikołowska 8
kościół Świętego Alberta Wielkiego ulica Bolesława Krzywoustego 1

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
wtorek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
środa 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 18:00 (cz.)
czwartek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
piątek 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
sobota 1) prawdopodobnie kościół Świętej Trójcy (czekamy) 1) p. 06:15 (cz.)
niedziela 1) prawdopodobnie kościół Świętego Alberta Wielkiego (czekamy) 1) p. 13:00 (cz.)

Zielonka
Nazwa świątyni: Adres:
kościół Matki Bożej Częstochowskiej ulica Jagiellońska 10

dzień: miejsce: godzina:
poniedziałek 1) nie ma 1) n.m.
wtorek 1) nie ma 1) n.m.
środa 1) nie ma 1) n.m.
czwartek 1) nie ma 1) n.m.
piątek 1) nie ma 1) n.m.
sobota 1) nie ma 1) n.m.
niedziela 1) kościół Matki Bożej Częstochowskiej 1) 15:30

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// łucznik Izydor - redaktor naczelny Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Halina Łabądź - redaktor Isidorium:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Valdis Grinsteins - Wenezuelczyk hiszpańsko-łotewskiego pochodzenia, członek międzynarodowego Stowarzyszenia Tradition, Family and Property (Tradycji, Rodziny i Własności), doradca Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi z ramienia TFP i redaktor Polonia Christiana i PCh24.pl:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Krystian Kratiuk - redaktor naczelny PCh24.pl, redaktor Polonia Christiana i PChTV:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Arkadiusz Stelmach - wiceprezes Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Marek Garncarczyk - rzecznik prasowy MPK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Doerre - instruktor w Harcerstwie Rzeczypospolitej Polskiej, syn byłego redaktora naczelnego portalu PCh24.pl, historyka, pana Piotra Doerre

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/// Jędrzej Stępkowski - członek Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi