Open top menu

Ogłoszenia:

0. Zachęcamy do nadsyłania artykułów! Skontaktuj się z nami: izydor427@gmail.com 1. Prosimy o modlitwę za pewnego kaplana, który postanowil, że polączy kapłaństwo z małżeństwem. Do tego prowadzi brak cnoty czystości, od Tego, Który jest Źródlem Czystosci i zmyslowosc swiata, ubóstwiająca ciało i zmysly, a nie największy skarb, skarb, który jest jedynym na wieczność - duszę i ducha. Jeszcze raz prosimy o modlitewny ratunek! 2.Papież Franciszek podpisal dekret o heroiczności cnót Stefana kardynala Wyszyńskiego. Od teraz nosi tytul Czcigodnego Slugi Bożego. 3. Donald Trump: ,, Jezus Chrystus jest prawdziwym powodem świąt Bożego Narodzenia '' 4. Wspólpracujące z nami medium, Radio Pomost Arizona niestety musiało tymczasowo wstrzymać dzialalnosć z powodu choroby szefa Radia, pana Wiktora Żólcińskiego - zasłużonego Katolika i patrioty. Prosimy o modlitwę dla niego, by dalej mógł wykonywać swą wielką służbę dla Kosciola Swiętego, Ojczyzny i USA.


   Maria Pyż poinformowała, że grupa parafian z kościoła Świętego Antoniego we Lwowie wręczyła
wicemarszałkowi Sejmu

polskiego Ryszardowi Terleckiemu, konsulowi generalnemu RP - Wiesławowi Mazurowi, wiceprzewodniczącej Rady Najwyższej Ukrainy - Oksanie Syroid i przedstawicielom polskiego parlamentu petycję dotyczącą odzyskania kościoła Świętej Marii Magdaleny, który obecnie wpisany jest na listę ukraińskiego dziedzictwa narodowego jako sala organowa (sic!).
   Jak czytamy w petycji: ,, Rada miasta stosuje w tym przypadku niesprawiedliwy upór ".
   Przekazanie petycji odbyło się przy okazji obrad Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy.

Źródło: Warszawska Gazeta
Tagi:
Different Themes
Informacje o autorze postu:

Więcej informacji wkrótce...