1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Póki co, to głucha walka o zwrot kościoła we Lwowie - łucznik Izydor

   Maria Pyż poinformowała, że grupa parafian z kościoła Świętego Antoniego we Lwowie wręczyła
wicemarszałkowi Sejmu

polskiego Ryszardowi Terleckiemu, konsulowi generalnemu RP - Wiesławowi Mazurowi, wiceprzewodniczącej Rady Najwyższej Ukrainy - Oksanie Syroid i przedstawicielom polskiego parlamentu petycję dotyczącą odzyskania kościoła Świętej Marii Magdaleny, który obecnie wpisany jest na listę ukraińskiego dziedzictwa narodowego jako sala organowa (sic!).
   Jak czytamy w petycji: ,, Rada miasta stosuje w tym przypadku niesprawiedliwy upór ".
   Przekazanie petycji odbyło się przy okazji obrad Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy.

Źródło: Warszawska Gazeta