1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatków, ale tylko dla najuboższych. - łucznik Izydor

   Łukasz Żygadło z ,, Warszawskiej Gazety " powiadomił, iż ogłoszona przez rząd podwyżka kwoty wolnej od podatku do poziomu 6600 złotych, zostanie wykorzystana jedynie przez niemal 900 tysięcy osób, które zarabiają nie wyżej niż
500 złotych. Wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość chciało podnieść kwotę wolną do 8 tysięcy, jednak już po pierwszym roku rządów prezydent Andrzej Duda zdradził, iż pani premier poinformowała go o braku wystarczających możliwości budżetowych. Jak udało mu się dowiedzieć, PiS pospiesznie wykonał tym samym wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podwyżki kwoty dla naujboższych, czym miał wytrącić opozycji argumenty o nieprzestrzeganie decyzji Trybunału.
   Podwyżka spowoduje utratę 1 miliarda złotych wpływu do budżetu. Jednak podwyżka ta pomoże studentom pracującym na 1/4 czy 1/5 etatu, którzy odwdzięczą się w wyborach.
   Żygadło zauważa atoli, iż jest to zawsze pozytywna decyzja, bowiem jak dotąd posiadaliśmy najniższy poziom zwolnienia od podatku w całej Unii Europejskiej.

Źródło: Warszawska Gazeta

Komentarz: Chociaż tyle, ale to i tak za mało. Pomijając już skalę złożonej obietnicy i ograniczony zakres jej dotychczasowej realizacji, należy przede wszystkim zrezygnować z biurokratycznego podatku dochodowego na rzecz prostej daniny, która wcale nie musi przełożyć się na zmniejszenie bezpieczeństwa państwa, gdyż tę pracę winny wykonywać służby, a nie sprawiać, aby w Polsce panował ucisk przedsiębiorczych Polaków.