1. Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bialaczke. BRh- to bardzo rzadka grupa krwi. Kontakt: Marzena Czyz 515 250 700. Bardzo pilne! 2. Prosimy o modlitwę za księdza Tomasza Jochemczyka, który jest poważnie chory.

Pieniążki i wpływy przyczyną ataków na Patryka Jakiego - łucznik Izydor

   Decyzja rządu o przyjęciu propozycji prezydenta Opola, Arkadiusza Wiśniewskiego, dotycząca poszerzenia granic miasta, wypływa w dużej mierze z lobbingu wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, który wywiązuje się z
działania na rzecz własnego okręgu wyborczego.
   Patryk Jaki przyczynił się również do wsparcia budowy małej kładki, rodzimego sportu i wydziału mandatowego (pobieranie należności za mandaty - informacja z Nowej Trybuny Opolskiej) w Nysie.
   Decyzja o poszerzeniu granic Opola, według dziennikarza Łukasza Żygadło, pomoże w szybszym rozwoju miasta. Pomoże to również we właściwym zarządzaniu Elektrownią Opole, która znajdowała się dotąd we włączanej właśnie gminie Dobrzeń Wielki. Pieniądze bowiem szły na wypłaty dla urzędników, przez co występowała tam większa pensja urzędnicza niż w samym Opolu.
   Jednak poszerzenie granic miasta spotkało się z protestami zwłaszcza Dobrzenia Wielkiego, ale i mniejszości niemieckiej, która również tym sposobem traci swe wpływy w miejscowościach. Doszło nawet do okupowania biura poselskiego Jakiego.
   Jak zauważył Żygadło, protestujący robią sobie darmową reklamę w lokalnych mediach, na poczet przyszłych wyborów.

Źródło: Warszawska Gazeta

Komentarz: A szkoda, bo lubię Patryka Jakiego i Zbigniewa Ziobrę. Jaki mówi mocno i prosto.